top of page

PRIVACYBELEID & ALGEMENE VOORWAARDEN

Pricacybeleid

Je gegevens worden alleen opgeslagen op het moment dat je het contactformulier invult. 

Daarnaast wordt je ip adres en je surfgedrag op mijn site gebruikt voor mijn statistieken

Mocht je foto's naar mij sturen als referentie voor een tekening, zal ik deze na de opdracht wissen.

Ik vraag vooraf toestemming voor het plaatsen van persoonlijke commissies zoals portretten en geboortekaarten, trouwkaarten en rouwkaarten op mijn website en Social Media.

Ik zal niks plaatsen zonder toestemming. Tevens zal ik persoonlijke gegevens verwijderen en originelen niet gebruiken op Social Media. 

 

Algemene voorwaarden

1. SCHETSFASE EN DEADLINE

a) Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn.

b) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van te voren afgesproken in gezamenlijk overleg.

Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline betekenen.

2. WIJZIGING, OF ANNULERING OPDRACHT

a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.

b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.

3. VERANDERINGEN IN DE ILLUSTRATIES

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de illustrator, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.

4. NAAMSVERMELDING

  1. De naam van de illustrator moet op passende wijze in de publicatie vermeld worden

of

  1. De naam van de illustrator staat op ieder exemplaar van exclusieve illustraties.

5. AUTEURSRECHT

a) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij de illustrator.

b) De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken, door betaling het exclusieve recht om de illustraties te publiceren in de afgesproken uitgave. Dit kan gaan om boeken, promotiemateriaal, bijbehorende DVD’s, digitale uitgaven enz.

c) Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.

6. EIGENDOMSRECHT

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de eventuele papieren illustraties eigendom van de illustrator.

7. EXCLUSIVITEIT

De illustrator garandeert dat het geleverde werk origineel is. Ook zal de illustrator de illustraties niet aan derden verkopen.

8. Prijzen

a) Prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, transportkosten en portokosten, tenzij anders aangeven op de specificatie.

b) Prijzen van exclusieve portretten op print zijn exclusief 9% BTW, andere illustraties exclusief 21% btw.  Alles staat aangegeven en gespecificeerd op de factuur. 

9. BETALING

Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk te publiceren/ te vermenigvuldigen.

banaan.png

Tamara Boon

illustrator & creative-5.png
bottom of page